Vaše podnety

V spoločnosti RegioJet kladieme veľký dôraz na kvalitu cestovania. Uvítame, keď sa na nás obrátite a oznámite nám svoje skúsenosti či priania.

Na palube žltých autobusov a vlakov RegioJet vám ponúkame nadštandardné služby palubnej zábavy v sprievode posádky pre spríjemnenie vašich vnútroštátnych i medzinárodných ciest. Vaše podnety, ktorými sa zaoberá zákaznícke centrum dopravy v spolupráci s vedením spoločnosti, pre nás predstavujú dôležitý zdroj informácií a možností, ako naďalej zdokonaľovať naše služby.

Pochvaly, reklamácie, podnety

1) E-mailom, telefonicky alebo vyplnením formulára Napíšte riaditeľovi

  • na adresu riaditel@regiojet.sk môžete zasielať prípadné pochvaly, podnety pre zlepšenie či reklamácie
  • ďalšou možnosťou je vyplniť a odoslať formulár Napíšte riaditeľovi
  • tiež nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 2 2050 2020 v pracovnej dobe od pondelka do piatka od 9:00 do 18:00 h.
Ak hodnotíte/chválite/reklamujete naše služby/produkt, nezabudnite prosím uviesť:
  • číslo vášho cestovného lístka
  • dátum cesty a trasu, ktorú ste absolvovali
  • presný popis situácie

Pracovníci zákazníckeho oddelenia vás budú čo najskôr kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade potreby si od vás vyžiadajú dodatočné informácie alebo dokumenty a budú vás informovať o ďalšom postupe. Odpoveď od nás dostanete najneskôr do 30 dní, naším cieľom je všetko riešiť v čo najkratšom čase.

2) Osobne na pobočkách RegioJet / STUDENT AGENCY alebo poštou

V prípade, že vám nevyhovuje ani jedna z vyššie uvedených možností, môžete podnet, chválu či reklamáciu spísať priamo na našich predajných miestach, prípadne zaslať doporučene poštou na adresu:

STUDENT AGENCY k. s.
Zákaznické oddělení dopravy
Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 17
602 00 Brno

Pre rýchlejšie spracovanie odporúčame zaslať kópiu lístka a tento vyplnený reklamačný formulár.

Hodnotenie služieb

1) Elektronickým dotazníkom

Po uskutočnení cesty vám automaticky zašleme elektronický dotazník, v ktorom je možné sa vyjadriť ku kvalite servisu. Majitelia Kreditových lístkov majú možnosť elektronicky ohodnotiť naše služby vždy po prihlásení, a to v zozname rezervácií priamo pri každej uskutočnenej ceste.

Elektronické dotazníky slúžia primárne pre interné potreby k účelu zberu štatistických dát a ako podklady pre zlepšovanie služieb a hodnotenie zamestnancov. V prípade, že nechcete len hodnotiť, ale máte otázky, je nutné nás kontaktovať prostredníctvom sekcie Pochvaly, reklamácie, podnety.

Súťažíte radi?

Teraz hráme o 10× 185 €! Každý mesiac odmeníme celkom 10 cestujúcich, ktorí ohodnotia prácu našej posádky a zašlú nám svoj vyplnený dotazník spokojnosti. Ak sa chcete tiež zúčastniť, kliknite tu na podmienky súťaže.

banner súťaž

2) E-mailom na adresu riaditel@regiojet.sk

Straty a poškodenie osobných vecí a batožiny

V prípade straty a / alebo poškodenia osobných vecí a batožiny sa neváhajte obrátiť na tieto kontakty.

Odporúčania na Vaše cesty

  • Batožiny v batožinovom priestore majte riadne označené, aby nedošlo k ich zámene s batožinou iného cestujúceho alebo prípadnej strate celej batožiny.
  • Ak dôjde k poškodeniu alebo strate batožiny, je nutné okamžite túto skutočnosť nahlásiť posádke autobusu alebo vlaku a vyplniť Formulár o strate / poškodení batožiny. Kópiu formulára následne odošlite na e-mail: riaditel@regiojet.sk, alebo poštou na adresu:

STUDENT AGENCY k. s.
Zákaznické oddělení dopravy
Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 17
602 00 Brno