Tiché kupé triedy Business – ničím nerušená jazda

Ponúkame

 • Rezervácia sedadiel 1-4 v tarife Business*
 • Obmedzené používanie mobilných telefónov, hlasné počúvanie hudby a pod.
 • Neodporúčané pre deti do 15 rokov
 • Zadarmo WIFI

Zadarmo pre vás

Pri nástupe*

 • balená voda Rajec
 • 100% pomerančový džús Rio alebo Bohemia Sekt Brut
 • Cookies
 • denná tlač a časopisy
 • časopis Žlutý
 • zábavný portál na vlastnom zariadení (slúchadlá na vypožičanie)

V priebehu jazdy*

 • talianska káva illy (espresso, lungo, latté macchiato, cappuccino)
 • na požiadanie čaje Oxalis alebo čaj z čerstvej mäty

Na stanici

Služby na palube

 • Zmena alebo storno lístka 15 min. pred odchodom zadarmo.
 • Asistencia pri nástupe do vlaku, na požiadanie vyhľadanie sedadla a pomoc pri uložení batožiny do určeného priestoru, poskytovanie informácií.
 • Obsluha na miesto – zadarmo denná tlač, časopisy a vybrané nápoje. Občerstvenie z palubného menu (okrem tarify Low cost).
 • Pomoc cestujúcim s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Cestujúci s lístkom v tarife ZŤP môžu pre uľahčenie nástupu a výstupu využiť mobilnú plošinu.
 • Verejná sieť „Regiojet - zluty“ a Zábavný portál, na ktorom môžete sledovať filmy a spravodajstvo, počúvať hudbu, čítať knihy a hrať hry.

* Servis ZADARMO, pozri tarif Business