Spustenie prevádzky výťahov v Bratislave hl. stanici - 24.1. 2019

Vážení cestujúci,

dňom 24.1.2019 v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica boli spustené do prevádzky zrekonštruovaný bývalý batožinový podchod a nové samoobslužné výťahy na nástupištiach č. 1 – 5. Týmto sa zabezpečil bezbariérový prístup imobilných cestujúcich z predstaničného priestoru priamo na jednotlivé nástupištia k vlaku bez nutnosti sprevádzania cestujúcich zamestnancami dopravcu cez koľajisko úrovňovými priechodmi. Prístup k výťahom je vybavený aj vodiacimi lištami a Braillovým písmom pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich.

Bezbariérová prístupová cesta pre ZPO/OZP je cez vstupnú halu prijímacej budovy nájazdovou rampou do odchodového vestibulu a na nástupište č. 1, resp. nájazdovou rampou do príchodového vestibulu a na nástupište č. 1. Na nástupištia č. 2, 3, 4, 5 z nástupišťa č. 1 samoobslužným výťahom do podchodu pod koľajiskom a ďalej podchodom k samoobslužným výťahom na jednotlivé nástupištia, na nástupište č. 6 priamo z nástupišťa č. 1. Odchod z nástupišťa opačným smerom.

Pre včasný nástup imobilného cestujúceho do vlaku sa odporúča príchod na železničnú stanicu 30 minút pred odchodom vlaku. V prípade nefunkčnosti výťahov bezpečný prístup na nástupište sprevádzaním imobilného cestujúceho zabezpečia zamestnanci Regiojetu.