Ohodnoťte prácu posádky a hrajte o 185 EUR

RJ_Ohodnoťte náš servis_1140x200_SK

Kvalitný servis je hlavne o ľuďoch, a preto by sme radi dostali spätnú väzbu na naše služby.

Vyplňte, prosím, dotazník z vašej cesty a získajte odmenu 185 EUR.
Každý mesiac odmeníme spolu 10 cestujúcich, ktorí nám pošlú vyplnený dotazník.

Každý mesiac hráme o 10 x 185 EUR.

DOTAZNÍK ZÍSKATE

 • po absolvovaní cesty automaticky zaslaním na váš e-mail (dotazník je automaticky zaslaný vždy len pre prvú cestu zakúpenú na daný lístok).
 • po prihlásení na Kreditový lístok.

Čiastku vám nahráme na váš Kreditový lístok. Pokiaľ ho ešte nemáte, môžete si ho založiť on-line.
Ďakujeme, že cestujete s nami. Váš názor nás zaujíma.

Pravidlá súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý občan starší než 18 rokov, ktorý v období od 1. 12. 2020 pošle vyplnený dotazník spokojnosti o realizovanej ceste v tomto období.
 • Platné sú len odpovede poslané pomocou dotazníkového formulára e-mailom alebo vyplnené po prihlásení pod Kreditovým lístkom po absolvovaní cesty v období od 1. 12. 2020 do odvolania.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť cestujúcí, ktorí si zakúpia lístok priamo v spoji a ktorým systém z objektívnych dôvodov nepovolí dotazník vyplniť.
 • Odmenu získavajú súťažiaci, ktorí splnili podmienky uvedené v týchto pravidlách.
 • Súťažiaci, ktorí získajú odmenu, budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu.
 • Výhercovia obdržia kredit vo výške 185 EUR na svoj Kreditový lístok.
 • Pokiaľ súťažiaci nevlastní Kreditový lístok, musí si ho zariadiť najneskôr do 14 dní od kontaktovania o odmene, inak odmena prepadá.
 • Odmeňujeme každý 5 000., 10 000., 15 000., 20 000., 25 000., 30 000., 35 000., 40 000., 45 000. a 50 000. príchodzí formulár v mesiaci, a to darčekovým certifikátom v hodnote 185 EUR na cestovanie autobusmi a vlakmi spoločnosti RegioJet.
 • Nahraný kredit vo výške 185 EUR sa nedá použiť na nákup akéhokoľvek iného produktu spoločnosti STUDENT AGENCY mimo cestovných lístkov.
 • Kredit sa nedá vymeniť za hotovosť.
 • Súťaže se nemôžu zúčastniť zamestnanci STUDENT AGENCY a RegioJet a ich rodinní príslušníci. Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nesplnia podmienky účasti v súťaži, alebo ktoré budú jednať v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek vyššie uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru.
 • Účasť v súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne finančne plniť.
 • Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zverejnenie mien výhercov na svojich webových stránkach (www.regiojet.cz, www.regiojet.sk, www.studentagency.cz, www.studentagency.sk), v časopisoch Žltý/Žlutý a na sociálnych sieťach.
 • Usporiadateľ sa zaväzuje nezverejňovať žiadne kontaktné údaje účastníkov.
 • STUDENT AGENCY a RegioJet nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri odosielaní formulára. STUDENT AGENCY a RegioJet sú oprávnení kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, skladbu cien alebo ich hodnotu, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to zverejnením zmeny na stránkách www.regiojet.cz., www.regiojet.sk, www.studentagency.cz, www.studentagency.sk.
 • Kompletné pravidlá k stiahnutiu tu.
 • Tieto pravidlá sú platné a účinné od 1. 12. 2020.