Žlté léto s RegioJetom

Foťte sa ako cestujete počas veľkonočného víkendu, fotky zdieľajte na Facebooku alebo Instagrame s hashtagom #zlteleto a súťažte s nami! Vyberieme tie najlepšie fotky a odmeníme ich spiatočným lístkom zadarmo.

Pravidlá súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá v termíne od 11. 7. do 31. 8. 2017 pridá na Facebook alebo Instagram fotografiu z cesty s hashtagom #zlteleto a označí oficiálny profil RegioJet na Facebooku, alebo Instagrame
 • Príspevok musí byť publikovaný ako verejný (na Instagrame musí byť verejný aj profil)
 • Počet fotiek nahraných jednou osobou nie je obmedzený
 • Výherca bude vybraný na základe originality a kreativity
 • Vyhodnotenie prebehne 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 31. 8. 2017
 • V úvahu nebudú brané fotografie zverejnené pred alebo po termíne ukončenia súťaže 
 • Súťažiaci, ktorí získajú odmenu, budú kontaktovaní prostredníctvom facebookového alebo instagramového profilu RegioJet
 • Výhercovia obdržia poukážku na 1 spiatočný lístok po SR či do zahraničia podľa výberu poriadateľa súťaže
 • Výhra sa nedá zmeniť za hotovosť
 • Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí plne splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nesplnia podmienky účasti v súťaži, alebo ktoré budú konať v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené
 • Účasť v súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne finančne plniť
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci poriadateľa a organizátora ani osoby im blízke
 • STUDENT AGENCY a RegioJet nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri prihlásení fotografie do súťaže. STUDENT AGENCY a RegioJet sú oprávnení kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, skladbu cien alebo ich hodnotu, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to zverejnením zmeny na stránkach www.regiojet.cz, www.regiojet.sk, www.studentagency.cz, www.studentagency.sk
 • Tieto pravidlá sú platné a účinné od 11. 7. 2017