Aktuálne na tratiach a cestách

Výluka v Brne na hlavním nádraží od 3. 6. 2017 do 10. 9. 2017

Výluka v Brne na hlavním nádraží od 3. 6. 2017 do 10. 9. 2017

Prosíme, venujte pozornosť nasledujúcim informáciám.