Aktuálne na tratiach a cestách

Informácie o meškaní

Výluky na trati Bratislava - Komárno

Výluky na trati Bratislava - Komárno

Na jar bude prebiehať viacero výluk.

Informácie o meškaní