Garancia včasného príchodu

Včas, alebo lacnejšie!

Nadštandardná služba pre všetkých, ktorí cestujú RegioJetom.

V RegioJete sa snažíme na sebe neustále pracovať, zlepšovať servis v našich vlakoch aj autobusoch a robiť maximum pre vašu spokojnosť. Záleží nám vždy na tom, aby ste do cieľa svojej cesty došli bezpečne, včas a aj v dobrej nálade.

Teraz vám garantujeme kompenzáciu časti alebo aj celého cestovného, ak okolnosti na trati či ceste nedovolia včasný príchod žltého spoja do konečnej destinácie. V rámci ojedinelej a v Európe unikátnej služby Garancia včasného príchodu môžete dostať späť až 100 % z ceny vášho lístka.

Koľko vám vrátime? Je to jednoduché!

V nasledovnej tabuľke si nájdete linku, ktorou ste cestovali. Dĺžka a typ vášho meškania určí, koľko percent z cestovného vám vrátime.

Príslušnú sumu vám automaticky pošleme na lístok – nemusíte nič sledovať, vypĺňať a o nič žiadať. A je len na vás, či si kompenzáciu vyzdvihnete v hotovosti na niektorom z našich predajných miest, alebo ju použijete na ďalšiu jazdu.
Nielen z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si zariadili našu Kreditovku, kde sa vám kompenzácia jednoducho pripíše ku kreditu.

Zavinené alebo nezavinené meškanie?

Výška kompenzácie závisí od toho, či je meškanie zavinené alebo nezavinené. Zavinené meškania sú tie, ktoré vznikli napríklad z dôvodu poruchy našich vozidiel. Nezavinené meškania sú potom všetky ostatné, ktoré nevznikli zo strany autobusov alebo vlakov RegioJet – napríklad kalamity či opravy na cestách a železniciach, s výnimkou meškaní u medzinárodných autobusových liniek spôsobených pasovou, zdravotnou alebo inou kontrolou. V prípade kombinácie zavineného a nezavineného meškania je rozhodujúce, ktoré meškanie bolo vyššie. Kompenzácie nie je možné sčítať, maximálna výška kompenzácie je 100 % cestovného. Informáciu o tom, či je meškanie zavinené alebo nezavinené, vám oznámi stevardka vo vlaku či autobuse vždy pri vyhlásení meškania, spolu s dôvodmi, prečo meškanie vzniklo.

Rozdelenie vlakových a autobusových liniek RegioJetu podľa času jazdy

Expresné vlaky na medzinárodných úsekoch *)

Zavinené i nezavinené meškanie
60–119 min. 25 % z cestovného
120 a viac min. 50 % z cestovného

 

Platí pre linky

 • Praha–Košice
 • Praha–Bratislava
 • Praha–Viedeň
 • Praha–Bratislava–Žilina
 • Praha-Viedeň-Győr-Budapešť

*) Expresné vlaky na medzinárodných úsekoch je kompenzačnou skupinou len pre cestujúcich v medzinárodných vlakoch RegioJet. V prípade, že by bola vaša kompenzácia vyššia podľa skupiny Doba jízdy linky 3.01 hod. – 5.00 hod. alebo skupiny Doba jízdy linky nad 5.01 hod., vrátime vám cestovné podľa týchto skupín.

Neplatí pre vnútroštátne úseky

 • Humenné–Košice–Poprad–Žilina–Čadca

Čas jazdy linky do 1.30 hod.

Nezavinené meškanie Zavinené meškanie
31–90 min. 25 % z cestovného 31–60 min. 50 % z cestovného
91 a viac min. 100 % z cestovného 61 a viac min. 100 % z cestovného

 

Platí pre linky

 • Brno–Olomouc
 • Olomouc–Zlín
 • Praha–Most
 • Praha–Liberec
 • Praha–Plzeň
 • Bratislava–Viedeň

Čas jazdy linky 1.31 hod. – 3.00 hod.

Nezavinené meškanie Vlak RegioJetvlak Zavinené meškanie
60–119 min. 25 % z cestovného   46–90 min. 50 % z jízdného
120 a viac min. 100 % z cestovného   91 a viac min. 100 % z cestovného
Nezavinené meškanie Autobus RegioJetautobus Zavinené meškanie
61–120 min. 25 % z cestovného   46–90 min. 50 % z cestovného
121 a viac min. 100 % z cestovného   91 a viac min. 100 % z cestovného

 

Platí pre linky:

 • Brno–Viedeň
 • Brno–Zlín
 • Praha–Chomutov
 • Praha–Brno
 • Viedeň–Budapešť
 • Brno–Bohumín
 • Praha – Český Krumlov
 • Praha–Jirkov
 • Praha – Karlovy Vary
 • Praha–Chomutov–Jirkov–Most
 • Zvolen–Vrútky
 • Brno – Frýdek-Místek

Čas jazdy linky 3.01 hod. – 5.00 hod.

Nezavinené meškanie Vlak RegioJetvlak Zavinené meškanie
60–119 min. 25 % z cestovného   31–59 min. 10 % z cestovného
120–180 min. 50 % z cestovného   60–119 min. 50 % z cestovného
181 a viac min. 100 % z cestovného   120 a viac min. 100 % z cestovného
Nezavinené meškanie Autobus RegioJetautobus Zavinené meškanie
91–180 min. 25 % z cestovného   61–120 min. 50 % z cestovného
181 a viac min. 100 % z cestovného   121 a viac min. 100 % z cestovného

 

Platí pre linky

 • Praha–Berlín
 • Praha–Bratislava (autobusová/vlaková linka)
 • Praha–Havířov
 • Praha–Cheb
 • Praha–Bohumín
 • Praha–Návsí
 • Praha–Brno–Viedeň
 • Praha–Opava
 • Brno–Ostrava
 • Praha–Znojmo

Čas jazdy linky nad 5.01 hod.

Nezavinené meškanie Vlak RegioJetvlak Zaviněné meškanie
60–119 min. 25 % z cestovného   60–119 min. 25 % z cestovného
120–240 min. 50 % z cestovného   120–180 min. 50 % z cestovného
241 a viac min. 100 % z cestovného   181 a viac min. 100 % z cestovného
Nezavinené meškanie Autobus RegioJetautobus Zaviněné meškanie
121–240 min. 25 % z cestovného   121–180 min. 50 % z cestovného
241 a viac min. 100 % z cestovného   181 a viac min. 100 % z cestovného

 

Platí pre linky

 • Praha–Rím
 • Praha–Amsterdam
 • Praha–Budapešť
 • Praha–Londýn
 • Praha–Lyon
 • Praha–Paríž
 • Praha–Split (autobusová linka)
 • Praha–Zürich
 • Viedeň–Brno–Praha
 • Viedeň–Krakov
 • Praha–Košice
 • Praha–Bratislava–Žilina
 • Praha-Viedeň-Győr-Budapešť

Doplňujúce informácie

 • Čas jazdy linky je časový údaj z cestovného poriadku pre konkrétnu linku, ktorou ste cestovali.
 • Maximálna výška kompenzácií je 100 % cestovného.
 • V prípade, že cestujete autobusovým spojom a meškanie je vopred ohlásené ešte pred odchodom, nárok na kompenzáciu nevzniká. Máte možnosť lístok buď bezplatne stornovať (do príchodu zmeškaného spoja) alebo počkať na zmeškaný spoj bez nároku na kompenzáciu.
 • Ak cestujete vlakovým spojom a meškanie je vopred ohlásené ešte pred odchodom, nárok na kompenzáciu v príslušnej výške vzniká vždy.
 • Pri nákupe vlakového lístka aj napriek informácií, že vlakový spoj bude meškať, nevzniká nárok na náhradu ďalšej škody (napr. preplatenie nadväzujúceho spoja iných dopravcov). Taktiež pri stornovaní vlakového lístka z dôvodu meškania nevzniká nárok na náhradu ďalšej škody.

Garancia včasného príchodu

 • Garancia včasného príchodu sa vzťahuje len na spoje prevádzkované STUDENT AGENCY k.s. a RegioJet a.s., nevzťahuje sa na spoje prevádzkované akýmkoľvek iným dopravcom (napríklad SAD Prešov a podobne).
 • Garancia včasného príchodu neplatí pre vlakové linky RegioJetu v Ústeckom kraji.

Príklady výpočtu kompenzácie

Príklad

 1. Cestoval/a som vlakom na linke Košice-Poprad-Žilina-Praha na trase z Popradu do Olomouca.
 2. Počas cesty sme dosiahli nezavinené meškanie 200 minút pre popadané stromy na trati.
 3. Cestujem vlakom RegioJet medzi hranicami zo Slovenska do Českej republiky, vzťahujú sa teda na mňa kompenzácie skupiny E.
 4. RegioJet mi vráti 100 % z ceny cestovného.

 

Často kladené otázky

Musím si zažiadať o kompenzáciu sám alebo mi je kompenzovaná suma vrátená automaticky?

Obnos, ktorý vám vraciame, sa automaticky pripíše na váš lístok. Sumu si môžete vybrať v hotovosti na predajnom mieste alebo ju použiť na ďalšie jazdy vlakmi i autobusmi RegioJet – záleží len na vás. Na bankový účet kompenzácie nevraciame.

Cestujem autobusom RegioJet. Kedy nemám nárok na kompenzáciu?

Môže to byť z dvoch dôvodov. V prvom prípade pravdepodobne išlo o situáciu, keď meškanie bolo vopred ohlásené ešte pred odchodom vášho spoja. Ak si lístok nestornujete, môžete počkať na zmeškaný spoj, ale nárok na vrátenie cestovného zaniká. Druhým možným prípadom je situácia, keď meškanie na linke, ktorou ste cestoval/a, bolo zanedbateľné a nedosiahlo minimálnej kompenzovanej dĺžky.

Cestujem vlakovou linkou Regiojet. Kedy sa nevypláca kompenzácia cestovného?

Cestovné nekompenzujeme len v prípade, ak je meškanie zanedbateľné a nedosiahlo minimálnej kompenzovanej dĺžky.

Kúpil/a som si lístok na vlak Regiojet aj napriek tomu, že už bolo vyhlásené meškanie. Ušiel mi nadväzujúci spoj. Mám nárok na náhradu škody?

Ak lístok zakúpite vo chvíli, kedy je vyhlásené meškanie vlaku, nemôže byť bohužiaľ preplatený prepadnutý lístok na spoj nadväzujúceho dopravcu. Kompenzácia za meškanie vlaku RegioJet vám bude priznaná.

Vzhľadom na vyhlásené meškanie som sa rozhodol/dla vlakom RegioJet necestovať. Následne mi prepadol lístok i na nadväzujúci spoj iného dopravcu. Bude mi táto škoda preplatená?

Pri zrušení vlakového lístka z dôvodu meškania nevzniká nárok na ďalšiu náhradu škody. Storno znamená odstúpenie od prepravnej zmluvy.

Dokedy môžem kompenzovanú čiastku vybrať?

Doba prevzatia kompenzácie je 6 mesiacov od jej priznania. Po uplynutí tejto doby nárok na vyplatenie kompenzácie zaniká. Je potrebné sa zastaviť na jednom z našich predajných miest a čiastku vybrať v hotovosti alebo ju opäť využiť na cesty s RegioJetom.

Chcete nám svoju otázku radšej napísať alebo sa poradiť osobne?

Nenašli ste odpoveď na váš problém? Potrebujete vyriešiť konkrétnu situáciu presne na mieru? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte na telefónne číslo +421 2 2050 2020.