Garancia včasného príchodu

Včas, alebo lacnejšie!

Od 15. 9. 2017 sme pre vás pripravili zaujímavú novinku, ktorá sa týka žltých autobusov a medzištátných expresných vlakov RegioJet. Snažíme sa na sebe neustále pracovať, zlepšovať náš servis a robiť maximum pre vašu spokojnosť. Záleží nám totiž na tom, aby ste do cieľa prišli nielen bezpečne, ale aj v dobrej nálade.

Milí cestujúci,
ako všetci vieme, k doprave patrí aj meškanie. Často je to len nepatrné zdržanie v radoch minút či na dlhých trasách v radoch desiatok minút, ktoré každý pochopí a tiež s ním tak trochu počíta. Mnohokrát sú to však dlhé hodiny, a to hlavne pre okolnosti, ktoré sa nedajú predvídať, ako sú nezavinené dopravné nehody, uzávierky na cestách či strhnuté trakčné vedenie.

Doteraz sa RegioJet v autobusoch aj vo vlakoch postavil čelom najmä k zavineným meškaniam a vracal časť alebo aj celé cestovné. Položili sme si však takú trochu filozofickú otázku: „Má niesť zodpovednosť za nezavinené meškanie len cestujúci, alebo aj dopravca?" Dospeli sme k názoru, že aj dopravca, respektíve každý svojím dielom. Cestujúci zmenou svojich plánov a dopravca kompenzáciou časti alebo celého cestovného.

Aj keď sa vám to môže zdať ako úplne normálne, je treba povedať, že náš prístup je v Európe unikátny. Preto sme ho spojili s posolstvom „Máme radi Slovensko". RegioJet je navyše iný v tom, že o zľavu nemusíte žiadať či prosiť. O nároku na zľavu sa dozviete ešte v autobuse či vlaku a kompenzácia je vám automaticky vrátená na váš lístok. Nielen z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si vybavili tzv. Kreditovku, kde sa vám kompenzácia pripíše ku kreditu, ktorý potom využijete k ďalším cestám vlakmi i autobusmi siete RegioJet.

Naše služby nikdy nebudú dokonalé, pretože doprava je o strojoch a ľuďoch, snažíme sa však, aby boli lepšie než u konkurencie. RegioJet prevádzkuje vlaky aj autobusy bez jedinej koruny dotácií (*), vstupom do autobusovej i železničnej dopravy a dokonca i taxislužby sme sa snažili zmeniť Česko a Slovensko k lepšiemu. Dúfam, že sa nám to aj darí.

Ďakujem vám za vašu doterajšiu podporu.

Radim Jančura, zakladateľ a majiteľ spoločnosti RegioJet

Koľko vám vrátime?

Je to jednoduché. V nasledovnej tabuľke si nájdete linku, ktorou ste cestovali. Dĺžka a typ vášho meškania určí, koľko percent z cestovného vám vrátime. Príslušnú sumu vám automaticky pošleme na lístok - nemusíte nič sledovať, vypĺňať a o nič žiadať. A je len na vás, či si kompenzáciu vyzdvihnete v hotovosti na niektorom z našich predajných miest, alebo ju použijete na ďalšiu jazdu.

Zavinené alebo nezavinené meškanie?

Výška kompenzácie závisí na tom, či je meškanie zavinené alebo nezavinené. Zavinené meškania sú tie, ktoré vznikli napríklad z dôvodu poruchy našich vozňov. Nezavinené meškania sú potom všetky ostatné, ktoré nevznikli zo strany autobusov alebo vlakov RegioJet - napríklad kalamity či opravy na cestách a železniciach. V prípade kombinácie zavineného a nezavineného meškania je rozhodujúce, ktoré meškanie bolo vyššie. Kompenzácie nie je možné sčítať, maximálna výška kompenzácie je 100 % cestovného. Informáciu o tom, či je meškanie zavinené alebo nezavinené, vám oznámi stevardka vo vlaku či autobuse vždy pri vyhlásení meškania, spolu s dôvodmi, prečo meškanie vzniklo.

Rozdelenie liniek podľa času jazdy

E: Expresné vlaky na medzinárodných úsekoch *)

Zavinené i nezavinené meškanie
61–119 min. 25 % z cestovného
120 a viac min. 50 % z cestovného

 

Platí pre linky:

 • Praha–Viedeň
 • Praha–Bratislava
 • Praha–Košice–Humenné

*) E je kompenzačnou skupinou len pre cestujúcich v medzinárodných vlakoch RegioJet. V prípade, že by bola vaša kompenzácia vyššia podľa C alebo D, vrátime vám cestovné podľa týchto skupín (C či D).

Neplatí pre vnútroštátne úseky:

 • Humenné–Košice–Poprad–Žilina–Čadca
 • Bratislava – Kvetoslavov – Dunajská Streda – Komárno

A: Čas jazdy linky do 1.30 h

Nezavinené meškanieZavinené meškanie
31–90 min. 25 % z cestovného 31–60 min. 50 % z cestovného
91 a viac min. 100 % z cestovného 61 a viac min. 100 % z cestovného

 

Platí pre linky:

 • Bratislava–Nitra
 • Brno–Olomouc
 • Olomouc–Zlín
 • Praha–Most
 • Praha–Liberec
 • Praha–Plzeň
 • Bratislava–Viedeň

B: Čas jazdy linky 1.31 h – 3.00 h

Nezavinené meškanie
Zavinené meškanie
61–120 min. 25 % z cestovného 46–90 min. 50 % z cestovného
121 a viac min. 100 % z cestovného 91 a viac min. 100 % z cestovného

 

Platí pre linky:

 • Brno–Ostrava
 • Brno–Viedeň
 • Brno–Zlín
 • Praha–Chomutov
 • Praha–Brno
 • Viedeň–Budapešť
 • Praha – Český Krumlov
 • Praha–Jirkov
 • Praha – Karlovy Vary
 • Praha–Chomutov–Jirkov–Most
 • Zvolen–Vrútky

C: Čas jazdy linky 3.01 h – 5.00 h

Nezavinené meškanieZavinené meškanie
91–180 min. 25 % z cestovného 31-60 min. *) 10 % z cestovného
181 a viac min. 100 % z cestovného 61–120 min. 50 % z cestovného
    121 a viac min. 100 % z cestovného

*) platí len pre vlakovú dopravu

Platí pre linky:

 • Bratislava–Banská Bystrica
 • Praha–Berlín
 • Praha–Bratislava
 • Praha–Havířov
 • Praha–Cheb
 • Bratislava–Viedeň–Budapešť
 • Praha–Návsí
 • Praha–Brno–Viedeň
 • Praha–Znojmo
 • Praha–Opava

D: Čas jazdy linky nad 5.01 h

Nezavinené meškanieZavinené meškanie
121–240 min. 25 % z cestovného 121–180 min. 50 % z cestovného
241 a viac min. 100 % z cestovného 181 a viac min. 100 % z cestovného

 

Platí pre linky:

 • Brno–Rím
 • Praha–Amsterdam
 • Praha–Budapešť
 • Praha–Janov
 • Praha–Žilina
 • Praha–Londýn
 • Praha–Lyon
 • Viedeň–Berlín
 • Praha–Paríž
 • Praha–Split
 • Praha–Temešvár
 • Praha–Zürich
 • Praha–Ženeva
 • Viedeň–Brno–Praha
 • Viedeň–Krakov
 • Praha–Košice–Humenné

Doplňujúce informácie

 • V prípade, že je meškanie vopred ohlásené ešte pred odchodom vášho spoja, nárok na kompenzáciu nevzniká. Máte možnosť buď bezplatne stornovať lístok (do príchodu zmeškaného spoja), alebo počkať na zmeškaný spoj bez nároku na kompenzáciu.
 • Čas jazdy linky je časový údaj z cestovného poriadku pre konkrétnu linku, ktorou ste cestovali.
 • Maximálna výška kompenzácií je 100 % cestovného.
 • Garancia včasného príchodu sa vzťahuje len na spoje prevádzkované STUDENT AGENCY k.s. a RegioJet a.s., nevzťahuje sa na spoje prevádzkované akýmkoľvek iným dopravcom (napríklad DeutscheBahn, SAD Prešov a podobne).
 • Garancia včasného príchodu neplatí pre vlakovú linku Bratislava–Kvetoslavov-Dunajská Streda-Komárno.

Garancia včasného príchodu

Príklady výpočtu kompenzácie

Príklad 1

 1. Cestoval/a som autobusovou linkou z Bratislavy do Banskej Bystrice.
 2. Na príchode do Banskej Bystrice palubný personál vyhlásil nezavinené meškanie 95 minút, ktoré bolo spôsobené dopravnou nehodou na diaľnici.
 3. Celkový čas jazdy linky Bratislava-Banská Bystrica trvá 3 hodiny, vzťahujú sa teda na mňa kompenzácie skupiny C.
 4. RegioJet mi vráti 25 % z ceny cestovného.

 

Príklad 2

 1. Cestoval/a som vlakom na linke Košice-Poprad-Žilina-Praha na trase z Popradu do Olomouca.
 2. Počas cesty sme dosiahli nezavinené meškanie 200 minút pre popadané stromy na trati.
 3. Cestujem vlakom RegioJet medzi hranicami zo Slovenska do Českej republiky, vzťahujú sa teda na mňa kompenzácie skupiny E.
 4. RegioJet mi vráti 100 % z ceny cestovného.

 

Často kladené otázky

Musím si zažiadať o kompenzáciu sám alebo mi je kompenzovaná suma vrátená automaticky?

Obnos, ktorý vám vraciame, sa automaticky pripíše na váš lístok. Sumu si môžete vybrať v hotovosti na predajnom mieste alebo ju použiť na ďalšie jazdy vlakmi i autobusmi RegioJet – záleží len na vás.

Kedy nemám na kompenzáciu nárok?

Môže to byť z dvoch dôvodov. V prvom prípade pravdepodobne išlo o situáciu, keď meškanie bolo vopred ohlásené ešte pred odchodom vášho spoja. Ak si lístok nestornujete, môžete počkať na zmeškaný spoj, ale nárok na vrátenie cestovného zaniká. Druhým možným prípadom je situácia, keď meškanie na linke, ktorou ste cestoval/a, bolo zanedbateľné a nedosiahlo minimálnej kompenzovanej dĺžky.

Chcete nám svoju otázku radšej napísať alebo sa poradiť osobne?

Nenašli ste odpoveď na váš problém? Potrebujete vyriešiť konkrétnu situáciu presne na mieru? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte na telefónne číslo +421 2 2050 2020.