Tarify a zľavy

Dospelý Plná cena Pre cestujúcich bez nároku na zľavu.
1–2 deti
do 6 rokov
Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí do 5 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia dieťata/detí. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca). Nárok na sedadlo má len jedno z detí. Jeden dospelý môže cestovať s max. 2 deťmi.
Dieťa a žiak
od 6 do 18 rokov
Zľava 50 % Zľava platí do 17 rokov vrátane. Cestujúci 15–17 rokov je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Študent
do 26 rokov
Zľava 50 % Zľava platí do 25 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium na území Slovenskej republiky, pre držiteľov študentského preukazu ZSSK a pre držiteľov preukazu ISIC - študentská čipová karta. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu žiackym preukazom do 26 rokov vydaným v Slovenskej republike pre dochádzanie na požadovanej trase, študentským preukazom ZSSK alebo platným preukazom ISIC -  študentská čipová karta. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
ISIC >26/EYCA/ALIVE Zľava 10 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu ISIC / ALIVE bez ohľadu na vek držitelia preukazu a preukazu EYCA do 29 rokov vratáne. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC/EYCA/ALIVE. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Senior
nad 65 rokov
Zľava 15 % Zľava platí od 65 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Držitelia preukazu ŤZP, ŤP Zľava 60 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu ŤZP, ŤP vydaného v Slovenskej republike. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Sprievodca držiteľa
preukazu ŤZP/S
Zadarmo (zľava 100 %) Zľava platí len pre osobu sprevádzajúcu držiteľa preukazu ŤZP/P vydaného v Slovenskej republike. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

 

Ceny pri nákupe cestovného lístka v rezervačnom systéme na internete, v pobočkách RegioJetu alebo STUDENT AGENCY a pri nákupe priamo vo vlaku sa môžu odlišovať.

Dospelý Plná cena Pre cestujúcich bez nároku na zľavu.
1–2 deti
do 6 rokov
Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí do 5 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia dieťaťa/detí. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca). Nárok na sedadlo má len jedno z detí. Jeden dospelý môže cestovať s max. 2 deťmi.
Pre linku Praha-Chorvátsko zľava platí iba pre trasu na území Českej republiky. Pre trasu mimo územia ČR zľava neplatí.
Dieťa a žiak
od 6 do 18 rokov
Zľava
75 %
Zľava platí do 17 rokov vrátane. Cestujúci 15–17 rokov je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. Zľava platí len pre trasy na území Českej republiky. Na trasy mimo územia ČR zľava neplatí. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard, Relax, Ležadlo, Lôžko muži aj ženy, Lôžko - ženy.
Študent
do 26 rokov
Zľava
75 %
Zľava platí do 25 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným žiackym preukazom vydaným v ČR alebo medzinárodným preukazom ISIC. Zľava platí len pre trasy na území Českej republiky. Na trasy mimo územia ČR zľava neplatí. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard, Relax, Ležadlo, Lôžko muži aj ženy, Lôžko - ženy.
ISIC >26/EYCA/ALIVE Zľava
10 %

Zľava platí len pre držiteľov preukazu ISIC ALIVE bez ohľadu na vek držitelia preukazu a preukazu EYCA do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC/EYCA/ALIVE. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Pre linku Praha-Chorvátsko zľava platí iba pre trasu na území Českej republiky. Pre trasu mimo územia ČR zľava neplatí.

Senior
nad 65 rokov
Zľava
75 %

Zľava platí od 65 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Zľava platí len pre trasy na území Českej republiky. Na trasy mimo územia ČR zľava neplatí. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard, Relax, Ležadlo, Lôžko muži aj ženy, Lôžko - ženy.

Rodič navštevujúci
dieťa v ústavnej starostlivosti
Zľava
75 %
Platí pre rodičov navštevujúcich dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti na území Českej republiky. Pre viac informácií alebo uplatnenie zľavy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.
Držitelia preukazu ZTP Zľava
75 %

Zľava platí pre držiteľov preukazu ZTP vydaného v Českej republike, a to len na časť trasy na území Českej republiky. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.

Sprievodca držiteľa
preukazu ZTP/P
Zdarma
(zľava 100 %)

Zľava platí pre osobu sprevádzajúcu držiteľa preukazu ZTP/P vydaného v Českej republike, a to len na časť trasy na území Českej republiky. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.

Ceny pri nákupe cestovného lístka v rezervačnom systéme na internete, v pobočkách RegioJet alebo STUDENT AGENCY a pri nákupe priamo vo vlaku sa môžu odlišovať.

Dospelý Plná cena Pre cestujúcich bez nároku na zľavu.
1–2 deti
do 6 rokov
Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí do 5 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia dieťaťa/detí. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca). Nárok na sedadlo má len jedno z detí. Jeden dospelý môže cestovať s max. 2 deťmi.
Dieťa a žiak
od 6 do 18 rokov
Zľava
75 %

Zľava platí do 17 rokov vrátane. Cestujúci 15–17 rokov je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. Vo vlakoch kategórie RJ platí len pre tarify Low cost, Standard a Relax. Vo vlakoch kategórie R (linka R8) platí len pre tarifné triedy Standard (2. tr.) a Low cost (2. tr).

Študent
do 26 rokov
Zľava
75 %
Zľava platí do 25 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium a pre držiteľov preukazu ISIC. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným žiackym preukazom vydaným v ČR alebo medzinárodným preukazom ISIC. Vo vlakoch kategórie RJ platí len pre tarify Low cost, Standard a Relax. Vo vlakoch kategórie R (linka R8) platí len pre tarifné triedy Standard (2. tr.) a Low cost (2. tr).
ISIC >26/EYCA/ALIVE Zľava
10 %

Zľava platí len pre držiteľov preukazu ISIC / ALIVE bez ohľadu na vek držiteľa preukazu a preukazu EYCA do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC/EYCA/ALIVE. Vo vlakoch kategórie RJ platí len pre tarify Low cost, Standard a Relax. Vo vlakoch kategórie R (linka R8) platí len pre tarifné triedy Standard (2. tr.) a Low cost (2. tr).

Upozorňujeme, že zľava s kartami ISIC/EYCA/ALIVE sa nevzťahuje na časový traťový lístok akceptovaný v spojoch kategórie R.

Senior
nad 65 rokov
Zľava
75 %
Zľava platí od 65 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Platí len na vybrané spoje. Vo vlakoch kategórie RJ platí len pre tarify Low cost, Standard a Relax. Vo vlakoch kategórie R (linka R8) platí len pre tarifné triedy Standard (2. tr.) a Low cost (2. tr).
Rodič navštevujúci
dieťa v ústavnej starostlivosti
Zľava
75 %
Platí pre rodičov navštevujúcich dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti na území Českej republiky. Pre viac informácií alebo uplatnenie zľavy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.
Držitelia
preukazu ZTP
Zľava
75 %
Zľava platí len pre držiteľov preukazu ZTP vydaného v Českej republike. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Vo vlakoch kategórie RJ platí len pre tarify Low cost, Standard a Relax. Vo vlakoch kategórie R (linka R8) platí len pre tarifné triedy Standard (2. tr.) a Low cost (2. tr).
Sprievodca držiteľa
preukazu ZTP/P
Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí len pre osobu sprevádzajúcu držiteľa preukazu ZTP/P. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Vo vlakoch kategórie RJ platí len pre tarify Low cost, Standard a Relax. Vo vlakoch kategórie R (linka R8) platí len pre tarifné triedy Standard (2. tr.) a Low cost (2. tr).

Ceny pri nákupe cestovného lístka v rezervačnom systéme na internete, v pobočkách RegioJet alebo STUDENT AGENCY a pri nákupe priamo vo vlaku sa môžu odlišovať.

  1. Medzinárodné autobusové linky

Dospelý Plná cena Pre cestujúcich bez nároku na zľavu.
Dieťa
od 6 do 14 rokov
Zľava 50 %

Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Zľava platí len na lístky v tarife FLEXI (základné cestovné). Deti do 9 rokov vrátane, môžu cestovať výhradne v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Deti od 10 do 14 rokov vrátane, môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby len za plnú cenu lístka v tarife Dospelý a s plnou mocou. Dieťa nesmie sedieť na sedadle, ktoré pred sebou nemá sedadlo (napr. sedadlo za šoférom a ďalšie).

Pre deti do 3 rokov z bezpečnostných dôvodov doporučujeme mať so sebou detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák). Pre staršie deti detské zádržné zariadenie nie je povinné. Zádržné zariadenie nie je bežnou súčasťou vybavenia autobusov.
Zľava NEPLATÍ na linky do Anglicka, Belgicka, Luxemburska a späť a na linke Bratislava–Viedeň a späť.

Sprevádzané
dieťa do 6 rokov
Zľava 50 %

Zľava platí do 6 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Zľava platí len na lístky v tarife FLEXI (základné cestovné). Deti do 9 rokov vrátane, môžu cestovať výhradne v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Deti od 10 do 14 rokov vrátane, môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby len za plnú cenu lístka v tarife Dospelý a s plnou mocou. Dieťa nesmie sedieť na sedadle, ktoré pred sebou nemá sedadlo (napr. sedadlo za šoférom a ďalšie).

Pre deti do 3 rokov z bezpečnostných dôvodov doporučujeme mať so sebou detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák). Pre staršie deti detské zádržné zariadenie nie je povinné. Zádržné zariadenie nie je bežnou súčasťou vybavenia autobusov.
Zľava NEPLATÍ na linky do Anglicka, Belgicka, Luxemburska a späť a na linke Bratislava–Viedeň a späť.

Dieťa
od 6 do 14 rokov
Zľava 10 %

Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Zľava platí len na lístky v tarife FLEXI (základné cestovné). Deti do 9 rokov vrátane, môžu cestovať výhradne v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Deti od 10 do 14 rokov vrátane, môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby len za plnú cenu lístka v tarife Dospelý a s plnou mocou. Dieťa nesmie sedieť na sedadle, ktoré pred sebou nemá sedadlo (napr. sedadlo za šoférom a ďalšie).

Pre deti do 3 rokov je nutné mať so sebou vhodné detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák), pre staršie deti detské zádržné zariadenie nie je povinné, avšak nie je bežnou a povinnou súčásťou vybavenia autobusu. Deti mladšie ako 3 roky nemusia byť prepravené, ak nebudú mať so sebou pre účely prepravy detskú sedačku alebo podsedák.
Zľava PLATÍ LEN na linky do Anglicka, Belgicka, Luxemburska a späť a na linke Bratislava–Viedeň a späť.

Sprevádzané
dieťa do 6 rokov
Zľava 10 %

Zľava platí do 6 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Zľava platí len na lístky v tarife FLEXI (základné cestovné). Deti do 9 rokov vrátane, môžu cestovať výhradne v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Deti od 10 do 14 rokov vrátane, môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby len za plnú cenu lístka v tarife Dospelý a s plnou mocou. Dieťa nesmie sedieť na sedadle, ktoré pred sebou nemá sedadlo (napr. sedadlo za šoférom a ďalšie).

Pre deti do 3 rokov je nutné mať so sebou vhodné detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák), pre staršie deti detské zádržné zariadenie nie je povinné, avšak nie je bežnou a povinnou súčásťou vybavenia autobusu. Deti mladšie ako 3 roky nemusia byť prepravené, ak nebudú mať so sebou pre účely prepravy detskú sedačku alebo podsedák.

Zľava PLATÍ LEN na linky do Anglicka, Belgicka, Luxemburska a späť a na linke Bratislava–Viedeň a späť.

Študent
do 26 rokov
Zľava 10 % Zľava platí od 15 do 25 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať sa preukazom totožnosti alebo preukazom s dátumom narodenia. Zľavy platia len na lístky v tarife FLEXI.
ISIC >26/EYCA/ALIVE Zľava 10 %
Zĺava platí len pre držiteľov preukazu ISIC / ALIVE bez ohľadu na vek držiteľa karty a EYCA do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC/EYCA/ALIVE. Zľavy platia len na lístky v tarife FLEXI.
Senior
nad 65 rokov
Zľava 10 % Zľava platí od 65 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti.

 

  1. Medzištátna autobusová preprava

  • Zľavy na medzištátnych autobusových trasách (napr. trasa Berlín - Londýn) poskytujeme podľa pravidiel platných pre medzinárodné autobusové linky (tabuľka vyššie).
  • Zľavy na konkrétnu medzištátnu trasu sú stanovené pravidlami tej linky, ku ktorej daná medzištátna trasa patrí.
  • Zľavy platia len na lístky v tarife FLEXI.
  1. Vnútroštátna preprava na území Nemecka a Francúzska

  • Zľavy na vnútroštátnej preprave (napr. trasa Norimberg–Düsseldorf alebo Paríž–Metz) poskytujeme podľa pravidiel platných pre medzinárodné autobusové linky (tabuľka vyššie).
Dospelý Plná cena Pre cestujúcich bez nároku na zľavu.
Dieťa do 6 rokov Zdarma (zľava 100 %)

Zľava platí do 5 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom, na ktorém je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca). Dieťa do 5 rokov vrátane musí vždy cestovať so sprievodom starším ako 10 rokov, ktorý má zakúpený lístok.

Pre deti do 3 rokov z bezpečnostných dôvodov doporučujeme mať so sebou detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák). Pre staršie deti detské zádržné zariadenie nie je povinné. Zádržné zariadenie nie je bežnou súčasťou vybavenia autobusov.

Dieťa a žiak
od 6 do 18 rokov
Zľava 75 % Zľava platí do 17 rokov vrátane. Cestujúci 15–17 rokov je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho.
Študent
do 26 rokov
Zľava 75 % Zľava platí do 25 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným žiacky preukazom vydaným v ČR alebo medzinárodným preukazom ISIC.
Senior
nad 65 rokov
Zľava 75 % Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti.
Držitelia preukazu ZTP Zľava 75 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu ZTP vydaného v Českej republike. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom.
Sprievodca držiteľa preukazu ZTP/P Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí len pre osobu sprevádzajúcu držiteľa preukazu ZTP/P, ktorý je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom.
Rodič navštevujúci
dieťa v ústavnej starostlivosti
Zľava 75 % Platí pre rodičov navštevujúcich dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti na území Českej republiky. Pre viac informácií alebo uplatnenie zľavy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.