Tarify a zľavy

1-2 deti do 6 rokov Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí do 5 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca). Nárok na sedačku má len jedno z detí. Jeden dospelý môže viesť max. 2 detí.
Deti od 6 do 15 rokov

Zľava
50 %

Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca).
Žiak do 26 rokov Zľava 20-50 % Zľava platí do 25 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium na území Slovenskej republiky a pre držiteľov študentského preukazu ŽSSK. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu žiackym preukazom do 26 rokov vydaným v Slovenskej republike pre dochádzanie na požadovanej trase alebo študentským preukazom ŽSSK. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
ISIC

Zľava 
10 %

Zľava platí len pre držiteľov preukazu ISIC do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Dospelý   Pre cestujúcich od 15 rokov bez nároku na zľavu.
Senior nad 60 rokov Zľava 15 % Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Senior nad 70 rokov Zákonná zľava Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Cena za každých započatých 50 km je 0,15 EUR. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu a Standard a nedá sa kombinovať s inými zľavami.
Držitelia preukazu ZŤP Zľava 60 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu ZŤP vydaného v Slovenskej republike. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Sprievodca držiteľa preukazu ZŤP-S Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí len pre osobu sprevádzajúcu držiteľa preukazu ZŤP-S vydaného v Slovenskej republike. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny 3 - 6 osôb Zľava 10 % Platí len na vybrané spoje. Zľava je počítaná automaticky pri nákupe lístka. Na jednom lístku musia byť minimálne 3 cestujúci, aby bola zľava ponúknutá.


Ceny pri nákupe cestovného lístka v rezervačnom systéme na internete, na pobočkách RegioJet alebo STUDENT AGENCY a pri nákupe priamo vo vlaku sa môzu odlišovať. Lístky vo vlaku sa predávajú len v tarife Relax (aj pokiaľ cestujete v tarife Low cost - bez servisu alebo Standard) a Business vždy v najvyššom cenovom pásme. Odporúčame preto kupovať lístky vopred.

 

Informácie o zľavách na linke Bratislava - Komárno

 

1-2 deti do 6 rokov Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí do 5 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca). Nárok na sedačku má len jedno z detí. Jeden dospelý môže viesť max. 2 detí.
Deti od 6 do 15 rokov Zľava 50 % Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca).
Žiak do 26 rokov Zľava 25 % Zľava platí do 25 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom žiaka do 26 rokov vydaným v Českej republike pre dochádzanie na požadovanej trase. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Senior nad 60 rokov Zľava 50 %

Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Platí iba pre spoje na linke Praha-Brno-Bratislava, a to len v prípade, že je nástupná/výstupná stanica Bratislava hl. st. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

ISIC Zľava 10 % Zľava 10 % platí len pre držiteľov preukazu ISIC do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
EURO 26 (EYCA) Zľava 10 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu EURO 26 (EYCA). Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom EURO 26 (EYCA). Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Alive Zľava 10 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu Alive. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom Alive. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Dospelý   Pre cestujúcich od 15 rokov bez nároku na zľavu.
Skupiny 3 - 6 osôb Zľava 10 % Platí len na vybrané spoje. Zľava je počítaná automaticky pri nákupe lístkov. Na jednom lístku musia byť minimálne 3 cestujúci, aby bola zľava ponúknutá.


Ceny pri nákupe cestovného lístka v rezervačnom systéme na internete, na pobočkách RegioJet alebo STUDENT AGENCY a pri nákupe priamo vo vlaku sa môzu odlišovať. Lístky vo vlaku sa predávajú len v tarife Relax (aj pokiaľ cestujete v tarife Low cost - bez servisu alebo Standard) a Business vždy v najvyššom cenovom pásme. Odporúčame preto kupovať lístky vopred.

1-2 deti do 6 rokov Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí do 5 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca). Nárok na sedačku má len jedno z detí. Jeden dospelý môže viesť max. 2 detí.
Deti od 6 do 15 rokov Zľava 50 % Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca).
Žiak do 15 rokov Zľava 62,5 % Zľava platí do 14 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom pre žiaka do 15 rokov pre dochádzanie na požadovanej trase. Platí len pre dochádzanie z miesta bydliska do miesta štúdia. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Študent do 26 rokov Zľava 25 % Zľava platí do 25 rokov vrátane, pro cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom pre študenta do 26 rokov pre dochádzanie na požadovanej trase. Platí len pre dochádzanie z miesta bydliska do miesta štúdia. Zľava 25 % je stanovená zákonom. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
ISIC Zľava 10 % Zľava 10% platí len pre držiteľa preukazu ISIC do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Dospelý   Pre cestujúcich od 15 rokov bez nároku na zľavu.
Rodič navštevujúci dieťa v ústavnej starostlivosti Zľava 75 % Pre viac informácií alebo uplatnenie zľavy kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na info@regiojet.sk.
Senior nad 60 rokov Zľava 25 % Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Platí len na vybrané spoje. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Držitelia preukazu ZŤP Zľava 75 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu ZŤP vydaného v Českej republike. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Sprievodca držiteľa preukazu ZŤP-S Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí len pre osobu sprevádzajúcu držiteľa preukazu ZŤP-S, ktorý je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Platí len pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny 3 - 6 osôb Zľava 10 % Platí len na vybrané spoje. Zľava je počítaná automaticky pri nákupe lístkov. Na jednom lístku musia byť minimálne 3 cestujúci, aby bola zľava ponúknutá.


Ceny pri nákupe cestovného lístka v rezervačnom systéme na internete, na pobočkách RegioJet alebo STUDENT AGENCY a pri nákupe priamo vo vlaku sa môzu odlišovať. Lístky vo vlaku sa predávajú len v tarife Relax (aj pokiaľ cestujete v tarife Standard) a Business vždy v najvyššom cenovom pásme. Odporúčame preto kupovať lístky vopred.

Deti do 15 rokov Zľava
až 35 %

Zľava platí do 14 rokov vrátané. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. kartička poistenca).

Pre deti do 3 rokov je nutné mať so sebou vhodné detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák). Pre staršie deti detské zádržné zariadenie nieje povinné, avšak nieje bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu. Deti mladšie 3 rokov nemusia byť prepravené, pokiaľ nebudú mať so sebou pre účelý prepravy detskú sedačku alebo podsedák.

Študent do 26 rokov Zľava
až 35 %
Zľava platí od 15 do 25 rokov vrátane. Žiaci se preukazujú platným žiackym preukazom vydaným niektorým z dopravcov, študenti buď platným preukazom ISIC, alebo preukazom vydaným niektorým z dopravcov, alebo identifikačními čipovými kartami študenta danej vysokej školy, pokiaľ je vizuálne kontrolovatelná (vyznačený mesiac a rok konca platnosti zľavy).
Platí pre linku Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
ISIC Zľava  15% Zľava platí len pre držiteľov preukazu ISIC do 29 rokov vrátané. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC.
Pre linku Banská Bystrica - Nitra - Bratislava platí do 26 rokov so zľavou až 35%.
Euro26/Alive Zľava  15 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu Euro26/Alive do 29 rokov vrátané. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom EYCA.
Neplatí pre linku Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Dospelý   Pro cestujúcich od 15 rokov bez nároku na zľavu.
Senior nad 70 rokov Zľava
až 35 %
Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti.
Platí pre linku Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Držitelia preukaz ŤZP, ŤP a ŤZP-S Zľava
až 35 %
Zľava platí len pre držiteľov preukazu ŤZP, ŤP alebo ŤZP-S vydaného na Slovensku. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti.
Platí pre linku Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Sprievodca držitelia preukazu ŤZP-S Zľava
až 35 %
Zľava platí len pre osobu sprevádzajúcu držiteľa preukazu ŤZP-S, ktorý je povinný preukázat nárok na zľavu platným preukazom.
Platí pre linku Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Rodič ZP dieťaťa Zľava
až 35 %
Platí pre rodičov navštevujúcich zdravotne postihnuté dieťa umiestnené v školných, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.
Platí pre linku Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.

 

  1. Medzinárodné autobusové linky mimo linky Česká republika - Slovensko a späť

Deti do 15 rokov Zľava  50 %

Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Dieťa nesmie sedieť na sedadle, ktoré pred sebou nemá sedadlo (napr. sedadlo za šoférom a pod.). Deti do 9 rokov vrátane, môžu cestovať výhradne v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Deti od 10 do 14 rokov vrátane, môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby iba za plnú cenu lístka Flexi a s plnou mocou.

Pre deti do 3 rokov je nutné mať so sebou vhodné detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák). Pre staršie deti detské zádržné zariadenie nieje povinné, avšak nieje bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu. Deti mladšie 3 rokov nemusia byť prepravené, pokiaľ nebudú mať so sebou pre účelý prepravy detskú sedačku alebo podsedák.
Zľava NEPLATÍ pre linky do Anglicka, Belgicka, Luxemburska, Viedne (z Bratislavy) a späť.

Deti do 15 rokov Zľava  10 % Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Dieťa nesmie sedieť na sedadle, ktoré pred sebou nemá sedadlo (napr. sedadlo za šoférom a pod.). Deti do 9 rokov vrátane, môžu cestovať výhradne v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Deti od 10 do 14 rokov vrátane, môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby iba za plnú cenu lístka Flexi a s plnou mocou.
Zľava PLATÍ LEN pre linky do Anglicka, Belgicka, Luxemburska, Viedne (z Bratislavy) a späť.
Mládežník do 26 rokov Zľava  10 % Zľava platí od 15 do 25 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom.
ISIC Zľava  15 %
Zľava 10% platí len pre držiteľov preukazu ISIC do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC.
EYCA Zľava  15 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu EYCA do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom EYCA.
Euro 26/Alive Zľava  15 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu Alive. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom Alive.
Dospelý   Pre cestujúcich od 15 rokov bez nároku na zľavu.
Senior nad 60 rokov Zľava 10 % Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti.

 

  1. Linky Česká republika - Slovensko a späť

Deti do 15 rokov Zľava  15 %

Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom. Dieťa nesmie sedieť na sedadle, ktoré pred sebou nemá sedadlo (napr. sedadlo za šoférom a pod.). Deti do 9 rokov vrátane, môžu cestovať výhradne v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Deti od 10 do 14 rokov vrátane, môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby pouze za plnou cenu lístka Flexi a s plnou mocou.

Pre deti do 3 rokov je nutné mať so sebou vhodné detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák). Pre staršie deti detské zádržné zariadenie nieje povinné, avšak nieje bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu. Deti mladšie 3 rokov nemusia byť prepravené, pokiaľ nebudú mať so sebou pre účelý prepravy detskú sedačku alebo podsedák.

ISIC Zľava 15 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu ISIC do 29 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom ISIC.
EYCA Zľava 15 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu EYCA. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom EYCA.
Euro 26/Alive Zľava 15 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu Alive. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom Alive.
Dospelý   Pre cestujúcich od 15 rokov bez nároku na zľavu.

 

  1. Medzištátna autobusová preprava

  • Zľavy na medzištátnych autobusových trasách nie sú poskytované (príklad: trasa Berlín - Londýn)
  1. Vnútroštátna preprava na území Nemecka

  • Zľavy na vnútroštátnu prepravu v rámci Nemecka nie sú poskytované (príklad: trasa Berlín - Brémy)
Deti do 6 rokov Zdarma (zľava 100 %)

Zľava platí do 5 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca).

Pre deti do 3 rokov je nutné mať so sebou vhodné detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák). Pre staršie deti detské zádržné zariadenie nieje povinné, avšak nieje bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu. Deti mladšie 3 rokov nemusia byť prepravené, pokiaľ nebudú mať so sebou pre účelý prepravy detskú sedačku alebo podsedák.

Deti od 6 do 15 rokov Zľava 50 % Zľava platí do 14 rokov vrátane. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom, na ktorom je uvedený dátum narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta poistenca).
Žiak do 15 rokov Zľava 62,5 % Zľava platí do 14 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným žiackym preukazom do 15 rokov pre dochádzanie na požadovanej trase. Platí len pre dochádzanie z miesta bydliska do miesta štúdia.
Žiak do 26 rokov Sleva 25 % Zľava platí do 25 rokov vrátane, pre cestujúcich pravidelne navštevujúcich denné štúdium. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným žiackym preukazom do 26 rokov pre dochádzanie na požadovanej trase. Platí len pre dochádzanie z miesta bydliska do miesta štúdia. Zľava 25 % je stanovená zákonom.
Dospelý   Pre cestujúcich od 15 rokov bez nároku na zľavu.
Držitelia preukazu ZŤP Zľava 75 % Zľava platí len pre držiteľov preukazu ZŤP vydaného v Českej republike. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom.
Sprievodca držiteľa preukazu ZŤP-S Zdarma (zľava 100 %) Zľava platí len pre osobu sprevádzajúcu držiteľa preukazu ZŤP-S. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu platným preukazom.