Ako rezervovať/stornovať lístky pomocou SMS

Vážení cestujúci,
k 1. 1. 2020 ukončujeme službu SMS rezervácia a rušenie cestovných lístkov RegioJetu.

 

SMS posielajte na telefónne číslo +421 902 020 433.

Ako rezervovať lístok

Rezervácia v bežnom spoji

 • Lístok v autobuse: SMS XXXXXXXXXX DDMM HHMM AA BB S
 • Lístok vo vlaku: SMS XXXXXXXXXX DDMM HHMM AA BB V/S
  S, V/S - nepovinný údaj

POZOR! Pri rezervácii vlakového lístka sa lístok zarezervuje v najvyššej tarife, ktorá je vzhľadom na zostatok na kreditovom lístku dostupná (rezervácia prebieha od tarify Business cez tarifu Relax až k tarife Standard). Výber tarify je možné ovplyvniť uvedením čísla vozňa a sedadla. Ak si zvolíte vozeň a sedadlo v tarife Standard, rezervačný systém bude skúšať len lístok v cene tarify Standard.

Rezervácia v posilovom spoji

 • SMS XXXXXXXXXX DDMM HHMM AA BB SP1

Pri rezervácii miesta v posilovom spoji je potrebné vždy zadávať aj číslo sedadla, P ako posila a číslo posily napr. P1 alebo P2, a to v tvare napr. 41P1 alebo 41P2.

Ako zrušiť rezerváciu

Rezervácia v bežnom spoji

 • Lístok v autobuse: SMS zrus XXXXXXXXXX DDMM HHMM AA BB S
 • Lístok vo vlaku: SMS zrus XXXXXXXXXX DDMM HHMM AA BB V/S
  AA BB - nepovinný údaj; S, V/S - nepovinný údaj

POZOR! Ak máte v jednom spoji rezervované napr. tri sedadlá (5, 6 a 7) a jednu rezerváciu si zrušíte (sedadlo č. 5), príde vám prostredníctvom SMS informácia, že máte ešte zarezervované sedadlá č. 6 a č. 7. Ak máte jednu hromadnú rezerváciu pre viac osôb, nie je možné z tejto hromadnej rezervácie zrušiť prostredníctvom SMS len časť (napr. 1 cestujúceho) - rezervácia sa zruší celá (pre všetky osoby).

Rezervácia v posilovom spoji

 • SMS zrus XXXXXXXXXX DDMM HHMM AA BB SP1

Pri rušení rezervácie miesta v posilovom spoji je potrebné vždy zadávať aj číslo sedadla, P ako posila a číslo posily napr. P1 alebo P2, a to v tvare napr. 41P1 alebo 41P2.

Zistenie voľných miest v spoji

 • SMS MISTA DDMM HHMM AA BB

Rezervačný systém vám ihneď odpovie 1 SMS s výpisom najbližších odchodov. Pre informáciu o ďalších odchodoch použite online rezervačný systém na www.regiojet.sk.

Výpis rezervácií a kreditu

 • Ak zadáte dátum: SMS VYPIS XXXXXXXXXX DDMM

Rezervačný systém vám ihneď odpovie výpisom, kde vypíše všetky neprejdené rezervácie na konkrétny dátum a výšku vášho kreditu. Pre informácie o ďalších vašich rezerváciách použite online rezervačný systém na www.regiojet.sk.

 • Ak dátum nezadáte: SMS VYPIS XXXXXXXXXX

Rezervačný systém vám ihneď odpovie výpisom, kde vypíše 4 najbližšie neprejdené rezervácie a výšku vášho kreditu. Pre informácie o ďalších vašich rezerváciách použite online rezervačný systém na www.regiojet.sk.

Vyhľadávanie odchodov

 • SMS RAD DDMM HHMM AA BB

Vysvetlivky

XXXXXXXXXX číslo lístka
DDMM dátum odchodu (napr. 10. 2. v tvare 1002)
HHMM čas odchodu (napr. 8:30 v tvare 0830)
AA SMS skratka miesta odchodu (východová zastávka)
BB SMS skratka miesta príchodu (cieľová zastávka)
S číslo sedadla
V číslo vozňa (vlaky)
P posilový spoj (autobusy), je potrebné písať i s číslom posilového spoja - napr. P1