Preprava batožiny, zvierat a detí

Preprava vo vlaku

Batožina

 • Cestujúci môže so sebou na prepravu vziať batožinu, ktorú je možné vzhľadom na jej rozmery, dĺžku alebo hmotnosť rýchlo a bez ťažkostí naložiť, a to s predpokladom, že neohrozuje bezpečnosť prepravy, neobmedzuje ostatných cestujúcich a nejde o veci vylúčené z prepravy.
 • Batožinu, ktorú nie je možné umiestniť pod a nad miesto cestujúceho, vám pomôžeme uložiť vo vozni tak, aby neprekážala ostatným cestujúcim.
 • Ako batožinu nie je možné prepravovať nebezpečné veci.
 • V prípade nutnosti môže palubný personál prepravu batožiny z priestorových a bezpečnostných dôvodov odmietnuť.
Preprava zavazadel

Preprava detských kočíkov

 

Spoločnosť RegioJet umožňuje aj prepravu detských kočíkov, ale radi by sme Vás upozornili na to, že táto preprava má svoje obmedzenia, napriek vynaloženej snahe a súčinnosti, ktorú náš palubný personál poskytne počas prepravy.

SPOJE KATEGÓRIE RJ

 • Kočíky, ak ich nie je možné zložiť, môžu byť prepravené na začiatku alebo na konci súpravy.
 • Zákazníkom preto odporúčame, aby si rezervovali sedadlo v týchto častiach súpravy.
 • Personál urobí maximum, aby vyšiel v ústrety a poskytol potrebnú asistenciu. Napriek tomu kočík môže byť počas prepravy mimo dohľad cestujúcich.
 • V súprave nie sú špeciálne vozne na prepravu kočíkov. V prípade nutnosti môže palubný personál prepravu kočíka z priestorových a bezpečnostných dôvodov odmietnuť.
 • Preprava kočíkov je bezplatná.

SPOJE KATEGÓRIE R (RÝCHLIKOVÁ LINKA R8)

 • Kočíky, ktoré nie je možné zložiť, môžu byť prepravené len na začiatku alebo na konci vybraných vozňov (spravidla vozeň č.3). Špeciálne vyhradené miesto pre kočíky označuje ikona kočíku. Zákazníkom preto odporúčame, aby si rezervovali sedadlo v týchto častiach vlaku. Personál urobí maximum, aby vyšiel v ústrety a poskytol potrebnú asistenciu. Napriek tomu môže byť kočík počas prepravy mimo dohľad cestujúcich. Kočík je možné previesť len v tarifnej triede Low cost (2. tr).
 • V prípade nutnosti môže palubný personál prepravu kočíkov z priestorových a bezpečnostných dôvodov odmietnuť.
 • Preprava kočíkov je bezplatná.

umístění kočárku do vyhrazeného prostoru

Preprava zvierat

 

SPOJE KATEGORIE RJ

 • Cestujúci môže so sebou do vozňa zobrať drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava neobmedzuje ostatných cestujúcich a ak sú uzavreté v klietkach, košíkoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom po celú dobu prepravy.
 • Zviera je možné prepravovať len v sprievode cestujúceho a pod jeho dohľadom.
 • V spacích vozňoch nie je možné prepravovať zvieratá.
 • Vo vlaku je možné prepravovať vodiacich a asistenčných psov (náležite označené a s preukazom) sprevádzajúcich osobu s preukazom ŤZP, ŤZP-S či cvičiteľa.
 • Preprava zvierat za vyššie uvedených podmienok je v spojoch kategórie RJ bezplatná.

SPOJE KATEGÓRIE R (RÝCHLIKOVÁ LINKA R8)

 • Cestujúci môže zobrať so sebou do vlaku drobné domáce a iné malé zvieratá v uzatvárateľnej schránke s nepriepustným dnom v rozmere príručnej batožiny. Takto umiestnené zvieratá cestujú zdarma. Zviera je možné prepravovať len v sprievode cestujúceho a pod jeho dohľadom. Táto možnosť je dostupná vo všetkých tarifných triedach spojov kategórie R.
 • Za poplatok 30 Kč je možné prepravovať psa bez uzatvárateľnej schránky. Psa je možné prepravovať len s nasadeným náhubkom a vodítkom, len v sprievode cestujúceho staršieho ako 15 rokov a pod jeho dohľadom. Psa na vodítku prepravíme len v tarifnej triede Low cost (2. tr).
 • Vo vlaku je možné prepravovať služobných, vodiacich a asistenčných psov (náležite označených a s preukazom) sprevádzajúcich osobu s preukazem ŤZP, ŤZP-S či cvičiteľa. Ich preprava je zdarma a dostupná vo všetkých tarifných triedach spojov kategórie R.

Preprava bicyklov a kolobežiek

 

SPOJE KATEGÓRIE RJ

 • V spojoch kategórie RJ nie je možné prevážať bicykle či kolobežky. Prepraviť je možné len malé kolobežky, v prípade, že sa dajú uskladniť v úložnom priestore nad hlavami alebo pod sedačkou.

SPOJE KATEGÓRIE R (RÝCHLIKOVÁ LINKA R8)

 • Preprava bicyklov je možná len po predchádzajúcej rezervácii a do vyčerpania kapacity miest vo vlaku. Bicykel je potrebné umiestniť do stojanu alebo do vyhradeného oddielu, ktorý je na začiatku, prípadne na konci vozňa, preto je potrebné sledovať radenie vlaku v rezervačnom systéme (spravidla vozeň č.4).

 • Stojany na bicykle a oddiely vyhradené k ich preprave sú označené ikonou „bicykel“ (viď obrázok). Preprava bicyklov je možná len v tarifnej triede Low cost (2. tr).

 • Preprava bicyklov je spoplatnená. Poplatok za prepravu bicykla je 30 Kč.

 • Spoločnosť RegioJet neručí za prepravovaný bicykel. Prosíme, pri umiestňovaní bicyklov na vyhradené miesta, dbajte na pokyny asistujúcich stevardov.

umístění kola do vyhrazeného prostoru

Preprava batožiny

Poplatky za prepravu batožiny na autobusových linkách RegioJet.

Vnútroštátne trasy

DESTINÁCIA Príručná batožina Cestovná batožina
Batožina v rozmeroch max. 15×25×35 cm Batožiny v batožinovom priestore nepresahujúce rozmery 30×60×80 cm a váhu 30 kg

Poplatok za nadrozmernú batožinu/nadpočetnú batožinu/prepravu bicykla/lyží/snowboardov

PLATBY VOPRED *)
(platba online, platba na predajnom mieste)

Poplatok za nadrozmernú batožinu/nadpočetnú batožinu/prepravu bicykla/lyží/snowboardov

PLATBY PRIAMO PRI AUTOBUSE **)

Česká republika 2 ks ZADARMO 2 ks ZADARMO 20 CZK / 1 EUR 20 CZK / 1 EUR
Slovenská republika
Nemecko 2 ks ZADARMO 2 ks ZADARMO ZADARMO
(len v prípade voľnej kapacity batožinového priestoru autobusu)
ZADARMO
(len v prípade voľnej kapacity batožinového priestoru autobusu)

 

Medzinárodné trasy z/do Českej republiky do/z

DESTINÁCIA Príručná batožina Cestovná batožina
Batožina v rozmeroch max. 15×25×35 cm Batožiny v batožinovom priestore nepresahujúce rozmery 30×60×80 cm a váhu 30 kg

Poplatok za nadrozmernú batožinu/nadpočetnú batožinu/prepravu bicykla/lyží/snowboardov

PLATBY VOPRED *)
(platba online, platba na predajnom mieste)

Poplatok za nadrozmernú batožinu/nadpočetnú batožinu/prepravu bicykla/lyží/snowboardov

PLATBY PRIAMO PRI AUTOBUSE **)

Slovenská republika 1 ks ZADARMO 1 ks ZADARMO 50 CZK / 2 EUR /
600 HUF / 10 PLN
100 CZK / 4 EUR /
1200 HUF / 20 PLN
Maďarsko
Poľsko
Rakúsko
Anglicko 1 ks ZADARMO 1 ks ZADARMO 250 CZK / 8 EUR /
2700 HUF / 6 GBP /
70 HRK
300 CZK / 10 EUR /
3000 HUF / 7 GBP /
80 HRK
Belgicko
Chorvátsko
Luxembursko
Taliansko
Nemecko 1 ks ZADARMO 1 ks ZADARMO 150 CZK / 6 EUR /
2000 HUF / 8 CHF
200 CZK / 8 EUR /
2400 HUF / 10 CHF
Holandsko
Švajčiarsko
Francúzsko

 

Medzinárodné trasy z/do Slovenskej republiky do/z

DESTINÁCIA Príručná batožina Cestovná batožina
Batožina v rozmeroch max. 15×25×35 cm Batožiny v batožinovom priestore nepresahujúce rozmery 30×60×80 cm a váhu 30 kg

Poplatok za nadrozmernú batožinu/nadpočetnú batožinu/prepravu bicykla/lyží/snowboardov

PLATBY VOPRED *)
(platba online, platba na predajnom mieste)

Poplatok za nadrozmernú batožinu/nadpočetnú batožinu/prepravu bicykla/lyží/snowboardov

PRI PLATBE PRIAMO PRI AUTOBUSE **)

Rakúsko 2 ks ZADARMO 1 ks ZADARMO 1 EUR 1 EUR
Maďarsko

 

Medzištátna preprava

DESTINÁCIA Príručná batožina Cestovná batožina
Batožina s rozmermi max. 15×25×35 cm Batožiny v batožinovom priestore nepresahujúce rozmery 30×60×80 cm a váhu 30 kg

Poplatok za nadrozmernú batožinu/nadpočetnú batožinu/prepravu bicykla/lyží/snowboardov

PLATBY VOPRED *)
(platba online, platba na predajnom mieste)

Poplatok za nadrozmernú batožinu/nadpočetnú batožinu/prepravu bicykla/lyží/snowboardov

PLATBY PRIAMO PRI AUTOBUSE **)

Belgicko–Luxembursko–Anglicko 1 ks ZADARMO 1 ks ZADARMO ZADARMO
(len v prípade voľnej kapacity batožinového priestoru v autobuse)
ZADARMO
(len v prípade voľnej kapacity batožinového priestoru v autobuse)
Nemecko–Francúzsko
Nemecko–Holandsko
Nemecko–Švajčiarsko
Rakúsko–Taliansko
Maďarsko–Rakúsko
Nemecko–Taliansko
Nemecko–Rakúsko
Rakúsko–Poľsko 1 ks ZADARMO 1 ks ZADARMO 50 CZK / 2 EUR /
600 HUF / 10 PLN
100 CZK / 4 EUR /
1200 HUF / 20 PLN

 

*) Zaistite si miesto vopred - a za výhodnejšiu cenu! Pre svoju nadpočetnú či nadrozmernú batožinu, bicykel, lyže alebo snowboard využite možnosť zaistenia miesta vopred v rezervačnom systéme. Stačí si v detaile rezervácie kliknúť na banner Doplnkové služby, kde už jednoducho vykonáte rezerváciu a následne platbu vopred. Rezervácia a úhrada poplatku online je výhodnejšia až o 50 Kč/2 eurá. Možnosť rezervácie batožiny vopred je kapacitne obmedzená. Zložený detský kočík pre dieťa a invalidné vozíky pre cestujúcich na invalidnom vozíku sú prepravované zadarmo.

**) Ak má cestujúci viac ako 2 kusy batožiny v batožinovom priestore, budú ďalšie kusy prepravené len v prípade voľnej kapacity (max. počet prepravovanej batožiny pre jedného cestujúceho je 5 ks, pri väčšom počte dopravca garantuje prepravu batožiny len na tej časti spoja, na ktorej bola prijatá). Pokiaľ batožina presahuje rozmery 30x60x80 cm alebo hmotnosť 30 kg, je účtovaný 1 poplatok za prekročenie týchto rozmerov/hmotnosti. V prípade, že táto batožina je aj nadpočetná, hradí sa poplatok 2x – za nadpočetnosť a za prekročenie rozmerov/hmotnosti. Za jednu batožinu je možné účtovať max. 2 poplatky. Zložený detský kočík pre dieťa a invalidné vozíky pre cestujúcich na invalidnom vozíku sú prepravované zadarmo.

Chcete si tabuľku vytlačiť?

Preprava bicyklov 

 • na prepravu bicykla je dôležité upozorniť už pri rezervácii alebo pred cestou zavolať na infolinku (+420 222 222 221), aby bola o tomto fakte posádka vopred informovaná
 • z kapacitných dôvodov je spravidla možné prepraviť cca 2 bicykle/autobus (záleží na konkrétnej obsadenosti spoja), ale nie je možné túto prepravu 100 % garantovať
 • bicykel musí byť zložený a zabalený do (ideálne textilného) obalu s max. rozmermi: dĺžka – 140 cm, hĺbka – 35 cm a výška – 80 cm, aby nedošlo k poškodeniu ostatných batožín
 • bicykel sa prepravuje ako batožina za príslušných cenových podmienok daných pre konkrétnu linku

Ako zložiť bicykel:

 • odmontujeme predné koleso
 • otočíme riadidlá
 • upevníme páskou
 • sedadlo odmontujeme a upevníme

kolo-01kolo-02kolo-03kolo-04kolo-05

Preprava zvierat

 • Na vnútroštátnych autobusových linkách na Slovensku aj v Čechách je možné prepravovať zvieratá len bezpečne umiestnené v prepravných skrinkách, klietkach alebo taškách s nepriepustným dnom, ktoré sú k preprave zvierat určené. Takto prepravované zvieratá sú prepravované zadarmo a cestujú na kolenách či pod nohami majiteľa. Zvieratá musia zostať behom celej jazdy v prepravných skrinkách, klietkach alebo taškách. 
 • Na vybraných medzinárodných linkách je tiež preprava zvierat umožnená, a to iba na týchto linkách:
  Berlín–Drážďany–Praha–Brno–Viedeň
  Praha–Brno–Bratislava–Budapešť
  Praha–Brno–Viedeň
  Praha–Drážďany–Berlín
  Krakov–Ostrava–Brno–Viedeň
  Bratislava–Viedeň–Budapešť
  Upozorňujeme, že prepravujeme zvieratá do hmotnosti max. 10 kg a v prípade potreby je nutné zviera preukázať predpísanými dokladmi a očkovaním. Zvieratá musia byť tiež bezpečne umiestnené v prepravných skrinkách, klietkach či taškách s nepriepustným dnom, ktoré sú k preprave zvierat určené. Takto prepravované zvieratá sú prepravované zadarmo a cestujú na kolenách alebo pod nohami majiteľa a musia zostať behom celej jazdy v prepravných skrinkách, klietkach alebo taškách.
 • Na ostatných medzinárodných autobusových linkách je preprava zvierat zakázaná. Výnimkou je preprava vodiaceho a asistenčného psa.
 • Vodiaci a asistnenční psy (adekvátne označení a s preukazom) musia byť sprevádzaní osobou s preukazom ŤZP-S či cvičiteľom. Sprevádzajúca osoba je povinná zaistiť, že zviera neznečistí alebo nepoškodí vozidlo alebo neohrozí ostatných cestujúcich.
 • Ďalšie podrobnosti ako prepravovať zvieratá na autobusových linkách RegioJetu nájdete v aktuálnych Zmluvných prepravných podmienkach.

Preprava detí do 3 rokov v autobuse

Detské autosedačky v autobusoch RegioJet

Na cestách s RegioJetom vám chceme vždy garantovať maximálne bezpečné a súčasne pohodlné cestovanie. Pri preprave detí vo veku do 3 rokov vám preto z dôvodu bezpečnosti odporúčame dopravu dieťaťa v autosedačke, prípadne na podsedáku.

 • Dieťa prepravíme vo vašej vlastnej autosedačke (príp. podsedáku), ktorú si donesiete k autobusu.
 • Detské sedačky alebo podsedáky nie sú bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu.
 • Prepravu takto malých detí v autosedačkách odporúčame cestujúcim RegioJetu na všetkých autobusových linkách na Slovensku, v Českej republike i na všetkých medzinárodných linkách do Európy.
 • Upozorňujeme, že bez detskej autosedačky (príp. podsedáku) nemusia byť deti do 3 rokov prepravené.
 • Odporúčanie umiestniť dieťa do 3 rokov do autosedačky (na podsedák) dostanete už pri rezervácii lístka.

Preprava batožiny, detí a zvierat v spojoch RegioJet do Chorvátska

Podmienky a detaily prepravy nájdete na stránke RegioJetom do Chorvátska.